Organisatie advies

Onafhankelijke expertise met focus op slagvaardigheid en effectiviteit

Sesudo vindt 3 basiswaarden leidend om te komen tot een effectieve onafhankelijke expertise :

  • Slagvaardigheid door eenvoud en flSesudoexibiliteit.
  • Effectiviteit door procesgerichte informatie voorziening.
  • Onafhankelijke expertise

Slagvaardigheid

Bij de optimalisatie van organisatorische en administratieve processen proberen we met u als klant een slagvaardige en flexibele organisatie te ontwikkelen.
Enerzijds kan dat door het delegeren van verantwoordelijkheden, het introduceren van snelle beslis- en leercycli in uw organisatie, en het ontwikkelen van een hierbij behorende cultuur.
Anderzijds kan dit door gebruik te maken van een flexibele ERP / informatievoorziening.
Hoe eenvoudiger nieuwe dienstenen processen vorm gegeven worden in de informatievoorziening, des te slagvaardiger een organisatie kan zijn en des te meer informatievoorziening een bijdrage levert.

Effectiviteit
Effectiviteit draait om het effect van alle activiteiten op de waardeketen.
“Lean” is hierbij een sterke methodiek. Zowel op korte termijn als ook op lange termijn verbetert dit de focus van de organisatie.
Binnen Sesudo is Ir. L.M Poot MBA ook LEAN gecertificeerd.

Onafhankelijke expertise
De door u gebruikte informatievoorziening / applicaties bepalen in sterke mate hoe processen vormgegeven zijn door de beperkte mogelijkheden hierin.
Sesudo biedt u een onafhankelijk, unieke expertise. Ze zorgt voor keuzes zonder “oogkleppen” en een drang om “outside the box” te kijken van de aanwezige informatievoorziening.
Dit kan voor u als klant een grote meerwaarde opleveren. Zowel bij de doorlichting van bestaande processen op effectiviteit als ook bij de vormgeving van nieuwe processen. Er wordt niet alleen gekeken naar de beperkingen van de huidige applicaties. Er wordt ook gekeken hoe die in te zetten op een voor uw organisatie effectieve manier, eventueel in combinatie met nieuwe systemen of door herinrichting van uw processen in uw totale applicatie landschap.

Sesudo heeft als doel voor middelgrote ondernemingen een lange termijn partner te zijn om snel en flexibel nieuwe c.q. gewijzigde informatievoorziening en organisatie verbeteringen door te voeren tegen acceptabel kosten.
Hierbij kan Sesudo u ondersteunen in de opeenvolgende fasen die u als organisatie ondergaat bij veranderingen. Startend met organisatie advies en functional consultancy en uitmondend in projectmanagement en interim management.