Wat is Business Intelligence

Business Intelligence is vrij vertaald de manier om in uw bedrijf aanwezige informatie over uzelf, uw concurrenten, uw leveranciers en uw markten te verzamelen, te gebruiken en analyseren om hieruit waardevolle informatie te abstraheren.
Het omvat dus meer dan alleen het analyseren en presenteren van informatie. Het omvat ook een cultuur, discipline en werkprocessen om actief informatie te verzamelen, te valideren en te waarderen en te abstraheren. Goede Business Intelligence informatie presenteert niet alleen bevindingen, maar relateert ze ook aan de binnen de organisatie gebruikte stuurinformatie, cq KPI's.

Hier zal ik 2 aspecten van Business Intelligence belichten:

 • Een implementatie aanpak: een voorbeeld
 • BI presentatie tools die Business analisten kunnen inzetten.

Een implementatie aanpak: een voorbeeld

Om een indruk te kunnen geven wat er allemaal bij komt kijken bij het opzetten en onderhouden van een BI organisatie heb ik hieronder een voorbeeld van een aanpak weergegeven.
Om te komen tot een goede BI organisatie waar structureel BI informatie actief gebruikt wordt zouden de volgende (technische) stappen ondernomen kunnen worden:

 1. Bepaal welke soort informatie u wilt verzamelen en met welk doel.
 2. Bepaal wat bronnen hiervoor kunnen zijn.
 3. Bepaal wie van uw organisatie waarvoor actief ingezet kan worden.
  Maak hierbij onderscheid naar het type rol:
  • Verzamelaar
  • Screener
  • Evaluator
  • Publicist / redacteur
 4. Bepaal welke BI informatie gekoppeld is aan uw KPI’s.
 5. Bepaal hoe omgegaan moet worden / kenbaar gemaakt moet worden en hoe valide basis informatie is en hierop gebaseerde “conclusies”.
 6. Geef aan hoe die onderling gewogen (mogen) worden.
 7. Zet een (tijdelijk) systeem op om de informatie in op te slaan, te evalueren, weer te geven hoe valide de info is, wie er nut van kan hebben.
 8. Maak het onderdeel van je organisatie:
  • Bepaal hoe vaak er actief georganiseerd gesproken wordt over BI informatie in uw organisatie, cq in welke organen u dit op de agenda wilt hebben.
  • Wijs rollen toe aan mensen.
  • Deel informatie en maak effecten zichtbaar. (meet)
  • Categoriseer informatie.
  • Geef ook aan hoe vrij mensen om mogen gaan met de informatie.
  • Geef ook aan dat anderen (bezoekers / schoonmakers etc) die informatie bij u kunnen tegenkomen cq BI informatie bij u proberen te vergaren. Stel dus ook een policy op wat wel of niet op kantoor zichtbaar mag zijn voor derden.
 9. Stel een programma op hoe de rollen onderdeel van het functioneren te maken van de werknemers, hoe zij om kunnen/moeten gaan met bepaalde categoriën informatie. Leg ook vast wie in welke mate bijgedragen wordt.
  Om een positieve drive te houden in de organisatie is het ook belangrijk een positieve drive te hebben. Maak dus ook zichtbaar hoe nuttig de inbreng is geweest. Relateer het bijvoorbeeld aan genomen management acties, etc..
 10. Stel implementatie doelstellingen op, bijvoorbeeld: Betrek binnen x maanden 90 % van de doelgroep.
 11. Implementeer het in 2 fasen:
  • Fase 1: Massa sprint: Doorloop de cyclus van verzamelen, screenen, waarden/evalueren, conclusies trekken en delen van de info een beperkt aantal keren. Gebruik dit om er van te leren mbv een grote groep deelnemers. Gebruik dit ook om snel veel start informatie te verzamelen.
  • Fase 2: Start na de evaluatie hiervan (en presentatie info) met het continue gebruik zoals voorzien in de lange termijn oplossing.
   Dus daag mensen uit om continu cq op geregelde momenten info aan te brengen, nodig mensen uit te evalueren, etc..
   Zorg ook dat in deze fase een tool/methodiek aanwezig is om dit proces te ondersteunen.

Zoals eerder aangegeven is dit een voorbeeld om te tonen wat er allemaal bij komt kijken.
Het merendeel van de acties zullen zitten in het organiseren, opvolgen, uitdragen van belang en resultaten, etc.

JSN Venture is designed by JoomlaShine.com