Bij het opnieuw lezen van het artikel van T.R Browning en N. Sanders genaamd “Is lean werken ook mogelijk bij innovatie” geplaatst in de Holland Management Review van december 2012, realiseerde ik mij opnieuw de “misconceptie” van het begrip LEAN.
De term LEAN lijken veel mensen te associëren met het dun / uitgemergeld zijn van een organisatie.
Wat het eigenlijk inhoud is echter: het focussen van alle activiteiten op het creëren van (de juiste) waarde.
Er wordt wel een afweging gemaakt of activiteiten overbodig zijn, maar belangrijker nog of de processen voldoende waarde toevoegen en de juiste waarde. Ook wordt er gekeken naar slagvaardigheid, het goed kunnen reageren op veranderende omstandigheden en kansen. Samengevat, hoe met de middelen maximale waarde te creëren voor de klanten van de organisatie nu en in de toekomst. (Lean en mean)

Ook in dit artikel van T.R Browning en N. Sanders wordt dit nogmaals benadrukt. Er wordt voor gewaarschuwd niet klakkeloos aan te nemen dat er altijd gesneden moet worden en altijd direct LEAN toegepast moet worden (hoewel die beslissing ook een onderdeel is van de LEAN aanpak). Er wordt daar dan ook gesproken over 2 invalshoeken: "Liposuctie" of "Diëten en bewegen”. Natuurlijk gaat het om toepassing van "Diëten en bewegen".

Wat helaas hier niet in wordt benadrukt is dat niet vergeten moet worden als éérste stap te bepalen wat de belangrijkste waardeketens zijn voor uw organisatie, welke waarde daarbij gecreëerd wordt én welke kenmerken er aan vast hangen in welke omstandigheden.
Pas daarná kan gekeken worden hoe dit te faciliteren en dus hoe de processen zo effectief en efficiënt mogelijk te richten op het creëren van die waarde en het kunnen acteren in die specifieke omstandigheden.
Voor de ene organisatie kan bijvoorbeeld flexibiliteit en beschikbaarheid doorslaggevend zijn bij het creëren van waarde, bij een andere behoud en opbouw van kennis.
Hoe vervolgens de toolbox behorend bij de LEAN aanpak wordt ingezet is hier van afhankelijk.

Zij nemen dit in hun artikel eigenlijk als vanzelf aan of slaan dit over.

Terecht vinden zij dan een aantal aspecten die bij (innoverende) organisaties van belang zijn:

  • Lean hoeft niet in te houden activiteiten weg te snijden, maar kan ook betekenen activiteiten toe te voegen aan een proces om de waarde te verhogen.
  • Waarde wordt niet alleen verspild door een activiteit, maar kan ook door een gebrek aan samenwerking tussen activiteiten worden verspild.
  • Lean tools moeten op het juiste moment ingezet worden om niet contraproductief te zijn.
  • Het is raadzaam complexiteit en nieuwigheid niet allebei tegelijk bij het optreden ervan te bestrijden, maar te starten met 1 van beide.

Hun onderzoek bevestigd dat bij de toepassing van LEAN zorgvuldig te werk moet worden gegaan. Het geeft een vijftal waarschuwingen die u niet moet vergeten bij toepassing van de LEAN methodiek. (hier in andere volgorde weergegeven)

  • Conceptualiseer waarde en verspilling opnieuw.
  • Verbeter een taak of proces niet in isolement.
  • Doorgrond eerst de complexiteit van een systeem alvorens er aan te gaan sleutelen.
  • Drijf Lean werken niet te ver door.
  • Pas lean werken toe bij zo min mogelijk verstoring (opmerking: kies dus de juiste aspecten om met lean aan te pakken !!)

Hoewel hun artikel met name gericht is op toepassing van LEAN in innovatieve organisaties, bevestigt dit nogmaals dat het een waardevolle aanpak is, indien u zich realiseert waar u mee bezig bent.

JSN Venture is designed by JoomlaShine.com